Karama

Raporty

RAPORT O STANIE GMINY


Przygotowanie profesjonalnego raportu o stanie gminy pozwala na analizę i skuteczne zarządzanie Instytucją, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii istotnych dla rozwoju jej rozwoju.


przygotowany przez zespół ekspertów w dziedzinie prawa i podatków, przy zachowaniu wszystkich obowiązków ustawowych stanowi kompletny dokument, ukazując w sposób rzetelny i szczegółowy kondycję jednostki w najważniejszych obszarach działalności

zgodność raportu z obowiązującym prawem

Bezstronny raport o Wysokiej jakości merytorycznej

zgodność raportu z Prawidłową procedurą formalną

Wysoka wiarygodność dokumentu przygotowanego przez niezależnych ekspertów prawa i podatków

Gwarancja zachowania wszystkich obowiązków ustawowych i terminowego opracowania raportu

Wskazanie praktycznych wytycznych dotyczących działalności jednostki na kolejne lata

możliwość Wykorzystania raportu do promocji gminy/miasta


Doradztwo w monitorowaniu sytuacji biznesowejWeryfikacja Kontrahentów

Firma KARAMA przygotowuje raporty i ekspertyzy dotyczące działalności podmiotów gospodarczych, dokonuje weryfikacji kontrahentów poprzedzającej współpracę i zawieranie relacji biznesowych. Podstawą skutecznego działania KARAMY jako doradcy, mediatora i negocjatora jest nasza wiedza, doświadczenie, umiejętności oraz cierpliwość. Dbamy o wysoką kulturę prowadzenia powierzonych nam spraw.

Szczegółowa analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia
– due diligence

Analiza stanu firmy i jej otoczenia prowadzona jest przez ekspertów w wykorzystaniem ich doświadczenia i przy zachowaniu należytej staranności. W trakcie badania wszechstronnej analizie poddaje się stan finansowy, podatkowy, handlowy, prawny, technologiczny dla pokazania mocnych i słabych stron firmy, a także ukierunkowania dalszego jej działania. Oferujemy także doradztwo w ramach postępowania naprawczego układowego i upadłościowego. Doradztwo w ocenie wypłacalności kontrahenta.


Weryfikacja wypłacalności kontrahentów

W procesie zarządzania wierzytelnościami stosujemy następujące metody postępowania:
– ocena wypłacalności kontrahenta
– monitoring sytuacji biznesowej i monitoring należności

Raporty i ekspertyzy dotyczące wypłacalności kontrahentów

Monitoring wypłacalności to czynności prewencyjno-wywiadowcze z elementami analizy finansowej i propozycjami warunków płatności zapewniających regularny spływ środków od kontrahentów i klientów. Jest to proste, jasne i najmniej kosztowne postępowanie wobec kontrahentów i klientów.


Zarządzanie ryzykiem w relacjach biznesowych


Identyfikacja i analiza ryzyka

Proponujemy innowacyjne rozwiązania w procesie zarządzania ryzykiem w relacjach biznesowych. Wspólnie podejmujemy sprawy precedensowe, nietypowe, wymagające szczególnego podejścia. Mając na uwadze fakt, że zakłócenia w relacjach biznesowych to niejednokrotnie wynik osobistych dramatów i trudnej sytuacji biznesowej.

Określenie poziomu akceptowalnego ryzyka

Z zasady traktujemy dłużników jako współpracowników:
– konsumentów, którzy niejednokrotnie przecenili swoje możliwości finansowe
– przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową z powodu niewłaściwej oceny ryzyka biznesowego.
Określenie poziomu akceptowalnego ryzyka jest procesem ciągłym. Wymaga analizy warunków finansowych, organizacyjnych i technicznych pozwalających utrzymać dotychczasową pozycję na rynku w konfrontacji z konkurencją.